Hoşgörüden İLETİŞİM’e…

Hepimiz hoşgörülü olursak, iletişim problemi olmayacak Hoşgörü, ne kadar sihirli bir söz değil mi? Hepimiz hoşgörülü olursak, sanki hiçbir iletişim problemi olmayacak. İletişim mesleğini yürütecek kişilerde kişisel özellikler ve yetenekler de önemli Biz her zaman şunu söylüyoruz ki, iletişim mesleğini yürütecek kişilerde kişisel özellikler ve yetenekler de çok önemli. İletişim eğitimi ve farklı uzmanlıklara göre…

İletişim ve Yeşil uyumlu olmalı

Kurum yöneticileri ve hissedarlarına güven ve imaj kaybı yaratan, ürünleri doğru olmadığı halde tüketiciyi aldatmak ve yanıltmak için çevre dostuymuş gibi sunan firmalar, kurum yöneticileri ve hissedarlarına güven ve imaj kaybı yaratıyor. Yani herhangi bir spekülasyonu önlemek için değişkenlik göstermeyen yönetimlerde, etik iletişim önem kazanıyor. Yönetim ve iletişimcinin uyumu ise her zaman önemli ama, bu…

Hangi marka size heyecan veriyor?

Yenilikçi, Klasik, Moda, Köklü, Yeni, Heyecanlı, Asil, Lüks Hangisi? Sizi bilmem ama bana heyecan verenin, yenilikçi markalar olduğunu keşfettim. Zaman içinde marka konularına daha farklı yaklaşmayı öğrendim. Yenilikçi, teknoloji ile bağlantılı, tasarımı farklı, gençlerin üretimini hissettiğim ve gençlere yönelik ürün markalarının beni daha çok etkilediğini fark ettim.

Sosyal Sorumluluk itibarı artırıyor

Sürdürülebilir kalkınma, bir şirketin kurumsal davranış biçimini, kimliğini ve buna bağlı olarak da şirketin ulusal ve uluslararası pazarlardaki itibarını etkiliyor. Yatırımcıların beklentileri, karlılığın ötesine geçti, toplumsal kalkınma tercih sebebi oluşturdu. Bu nedenle paydaşlar farklı değerlendirme kriterlerine sahipler. Sadece ekonomik beklentilere değil, çevresel, sosyal, toplumsal dengelere bakılması sürdürülebilirliği oluşturuyor. Kurumların, soysal ve çevresel sorumluluklarının da olması,…

Sorumluluğunuzu, sürdürülebilirlikle taçlandırdınız mı?

Sürdürülebilirlik, geleceğin anahtarı! Kurumların çok fazla yükümlülükleri bulunuyor. Yöneticiler, hem ekonomik hem sosyal yüklerin ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyor, hem çalışanların gelişimini sağlamaya çalışıyor. Elbette en büyük yük de ekonomik değişkenlik ortamlarına göre üretim ve satışı sağlamak. Bir de elbette rekabet edebilmek… Galiba rekabet edebilmek de en az üretip satmak kadar zor.

Geleceğin önemli kavramlarından biri etik unsurlar

Kuruluşların gelecekteki itibarı, –        etik kavramını benimsemeleri –        çalışma yaşamını bu doğrultuda yönlendirmeleri –        çalışanlarını bu kavram ile yetiştirmeleri ve yönetmeleri –   kuruluşun bütününe etik kavramını yerleştirmeleri ve içselleşmesini sağlamaları ile gerçekleşecek. İletişimin bir kuruluşta hepimizin görevi olduğunu kabul edince ve bu görevi de hepimizin sahiplenmesi gerekince, bu konunun bir stratejisi ve yönlendiricisinin olması önemli….

Kuruluşların Geleceği, Halkla İlişkiler Faaliyetleriyle Tasarlanıyor!

İletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkiliyor Halkla İlişkiler, elli yıl önce çoğunluğun kuşkuyla yaklaştığı bir alanken, bugün her geçen gün büyüyen bir sektör. Büyümek, güven kazanmak, daha çok tanınmak, kuruluşların vazgeçilmez hedefi. Bu ilgi karşısında, halkla ilişkiler alanında çalışan şirketlerin sayısı da hızla yükseliyor. 30-35 yıl önce bir kuruluşta halkla ilişkiler…

Temiz Teknolojiye Temiz İletişim Dönemi

“Yeşil” marka olmak ve stratejik iletişim, hem markayı hem de şirketin performansını önemli ölçüde etkiler Kurumsal sorumluluklar ve güvenilir iletişim ile temiz teknoloji kurum yapılarında bütünlük sağlıyorlar Temiz teknoloji terimi, çok büyük üretim alanı olan kurumların, ürünlerin ve servislerin çevresel alanını küçük tutmak için teknolojiye odaklanmasını ifade ediyor. Genellikle temiz teknoloji, yenilenebilir enerjiden çevreci taşımaya…

Sosyal Medyayı iyi dinleyelim..

Organizasyonların içindeki iletişimin hazırlığından ve yönetiminde sorumlu profesyoneller, bazı unsurları ve prensipleri göz önünde bulundurmalıdır. Her bir prensip için de lokal market, kurallar ve gelenekler de bulunarak değerlendirilmeli. Geleneksel ve geleneksel olmayan medyanın uyumluluğu: Tüm medya kanalları arasında “sürekli dikkatli olmak” etkin riskin azaltılması için önemli bir şart ve kriz döneminde bir stratejinin geliştirilmesi için…

Krizinize online sahip çıkın

Sosyal medya mı sizi yönetsin, yoksa siz mi sosyal medyayı yönetmeyi tercih edersiniz? Kriz, iş dünyasını, yöneticileri ve biz iletişimcileri her zaman korkutan bir süreç. Ayrıca, kriz dönemi, hepimizi manen ve madden tüketen de bir süreç. Bu nedenledir ki, her zaman kriz yönetiminin önemini vurguluyoruz. Her zaman kriz iletişimi planının, bütün kuruluşlar için gerektiğini söylüyoruz….

Yöneticilere özel…

Halkla İlişkilerin güçlü iletişim, iş veya özel hayattın iyi yönde ilerlemesine imkan yaratıyor. İyi bir yönetici, bunu insan kaynağı ile birleştirdiğinde ise marka imajının sağlamlaştırmasına yardımcı oluyor. Önce yetenek havuzunu ele geçiriyor, daha sonra çalışanlarının işe alınmalarında ve motivasyonlarında yardımcı olmak için kullanılıyor. Günümüz ekonomisinde işyerleri için birincil kaynak olan “insan faktörü” ile ilgilenilirken, şüphesiz…

Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları : Good Couple

Çalışanlar, kuruluşun en büyük destekçisini, sözcüsünü, temsilcisini, itibarını etkileyen grupları oluşturuyor Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları, bir kurumun içinde birbiri ile etkileşim ve gelişim sağlayan, ortak hedeflerde buluşan iki departman. İnsan Kaynakları, çalışanların gelişimini sağlayarak, kendilerine ve kuruluşa fayda sağlamaları için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Tam da bu noktada, Halkla İlişkiler, kurum içi iletişimi yerleştirerek, bunu…