Halkla İlişkiler ile iş dünyası farklılık kazanıyor

Halkla İlişkileri biz  yönetim bilimi olarak ifade ediyoruz. Halkla ilişkiler, yönetim fonksiyonlarının diğer değerleri gibi, finans, satış, insan kaynakları gibi, hatta bazen onlardan daha da önemli olan bir yönetim alanı. Yöneticiler öncelikle kendi kişisel kariyerleri için halkla ilişkilerden yararlanacaklar. Sonra da kuruluşlarının geleceğini halkla ilişkiler disiplini ile birlikte hazırlayacaklar. Son on beş yılda iş dünyasında…

İtibar… Büyülü bir kelime…

İş dünyası için önemli bir açılım… Kuruluşlar için her şeyin temeli bir olgu… Bireyler için de en az kuruluşlar kadar önemli bir nitelik… Zaten kuruluşları da yönetenler bireyler değil mi? İtibar, hedef kitleler ve sosyal paydaşlar nezdinde yaratılan algıyı oluşturuyor. Yöneticiler bilmelidir ki, bir şirket sağladığı pozitif itibar sayesinde, müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet sağlayıcılarının ve yatırımcılarının…

Sizin kuruluşunuzda kadın yöneticiler çoksa şanslısınız!

Kadın yöneticilerle iletişimin yönetilmesi ve kalitesi farklılık kazanıyor! Kadınların ağırlıklı olduğu iş ortamlarında ilişkilerin yönetilmesinde daha büyük özen gösteriliyor. İletişimin kalitesi ve yönetilmesi farklılık kazanıyor. Kadın gözündeki detay ve titizlik, işin yapılış biçiminin ve kalitesinin artmasını sağlıyor. Bu ise kuruluşların itibarına kadar giden yoldaki taşları temizliyor.

Sorunlu değil, sorumlu iletişim!

Sorumlu iletişim, içten, şeffaf, zamanında gerçekleşen, açık ve etik, mevcut görünen yapıyı anlatmakla olur Halkla ilişkiler mesleğini uygularken, hiçbir şeyin açıklık ve dürüstlüğün yerini tutmadığını öğrendik. Bu aslında hepimizin bildiği bir gerçek. Ama profesyonellik içinde acaba gerçekten öyle oluyor mu? Bazı dönemlerde kuruluşların ve üst düzey yöneticilerinin sorun yaşadıklarına, tökezlediklerine, düştüklerine ve ciddi yön değiştirmelerine…

Geleceğin önemli kavramlarından biri etik unsurlar

Kuruluşların gelecekteki itibarı, –        etik kavramını benimsemeleri –        çalışma yaşamını bu doğrultuda yönlendirmeleri –        çalışanlarını bu kavram ile yetiştirmeleri ve yönetmeleri –   kuruluşun bütününe etik kavramını yerleştirmeleri ve içselleşmesini sağlamaları ile gerçekleşecek. İletişimin bir kuruluşta hepimizin görevi olduğunu kabul edince ve bu görevi de hepimizin sahiplenmesi gerekince, bu konunun bir stratejisi ve yönlendiricisinin olması önemli….

Kuruluşların Geleceği, Halkla İlişkiler Faaliyetleriyle Tasarlanıyor!

İletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkiliyor Halkla İlişkiler, elli yıl önce çoğunluğun kuşkuyla yaklaştığı bir alanken, bugün her geçen gün büyüyen bir sektör. Büyümek, güven kazanmak, daha çok tanınmak, kuruluşların vazgeçilmez hedefi. Bu ilgi karşısında, halkla ilişkiler alanında çalışan şirketlerin sayısı da hızla yükseliyor. 30-35 yıl önce bir kuruluşta halkla ilişkiler…

Bireysel değerlerden kurumsal değerlere yolculuk ve İTİBAR tacı!

Değerler…Ne kadar önemli!… Aslında kişiliğimizin temeli, mesleğimizin temeli, kuruluşlarımızın temeli… ve toplumumuzun temeli… Aslında itibar, değerlerin bütünü ve değerler çerçevesinde davranışta bulunmak değil mi? İtibarın temeli insana dayanıyor, bireye dayanıyor. Kuruluşları da yönetenler bireyler olduğuna göre yöneticinin itibarı kuruluşa aynen yansıyor. Yani biz önce birey olarak değerlerimize sahip çıkacağız. Aslında, sizin de dikkatinizi çekmiştir, değerlerimiz…

Sizin kuruluşunuzda kadın yöneticiler çok mu?

O zaman çok şanslısınız… Kadın yöneticilerle iletişimin yönetilmesi ve kalitesi farklılık kazanıyor! Kurumsal itibar, yönetimin bütünündeki kalite ile sağlanabilir Kadınların ağırlıklı olduğu iş ortamlarında ilişkilerin yönetilmesinde daha büyük özen gösteriliyor. İletişimin kalitesi ve yönetilmesi farklılık kazanıyor. Kadın gözündeki detay ve titizlik, işin yapılış biçiminin ve kalitesinin artmasını sağlıyor. Bu ise kuruluşların itibarına kadar giden yoldaki…

Markalaşmada halkla ilişkilerin rolü

Markalaşma sürecinde, halkla ilişkiler çalışmalarını da paralel yürüten yöneticiler, hem kendi kariyerlerini hem de kuruluşlarının geleceğini hazırlıyor  Biraz kalıpları kıralım, yöneticilerin inançlarını, bildiklerini sarsalım. Marka yaratma, markalaşma, markayı yerleştirme, markanın sürdürülebilirliğini sağlama vb. bütün süreçlerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisi ve önemi, yöneticilerin beklentisinden ve düşündüğünden çok daha fazla. Marka kısa süreli veya geçici bir kavram…

Kriz mi sizi yönetiyor, Siz mi krizi?

 Kriz döneminde kuruluşların faaliyetlerinin yavaşlaması, iletişim yatırımlarının da azalmasını, etkinliklerin ertelenmesini gündeme getiriyor. Böylece, iletişim sektörü de kendi içinde yavaşlıyor. Yönetim veya tüketim sistemindeki bir çarkın durması, sistemin genelinde daralma yaratıyor. Krizin iş dünyasını tedirgin etmediğini elbette düşünemeyiz. Biliyoruz ki, yöneticiler, kuruluşun devamını sağlamak zorunluluğu nedeniyle üretim ve satış dengesini kurmak, çalışanların mevcudiyetini sağlayabilecek bütçelerini…

Green Marketing veya Yeşil Pazarlama size ne kadar yakın?

Yeşil pazarlama anlayışı, ekolojik gerçekleri saklamadan yansıtmayı ve kurumsal itibarı sağlamlaştırmayı hedeflemelidir  Dünyada son on yıldır çevreci yaklaşımlar yoğunluk kazandı. Devlet politikalarında çevre faktörleri yer aldı, sivil toplum fazlasıyla destekledi. Kuruluşlar da bu yaklaşımın dışında kalamadı. Dünyanın global anlamda küresel ısınma, susuz kalma, enerji kaybı ve yeşilin azalması, tabi afetlerin artması gibi sorunları var ve…

İtibarınızı Yönetmek önceliğinizde mi?

İTİBAR                Kazanması çok zor                 Koruması çok daha zor                 Kaybetmesi çok kolay   İtibar… Bazı kişiler için önemli, bazı kişiler için önemsenmeyen bir kavram. Kazanması zor, kaybetmesi de bir o kadar kolay olan bir kavram. Ne kadar sihirli bir sözcük değil mi? Kadın / erkek, genç / yaşlı, çiftçi/iş adamı, başbakan/işçi / üst düzey…