İFADE Mentorluğu ve İletişim Yönetim Danışmanlığı

FÜGEN TOKSÜ

İletişim Yönetim Danışmanı

 

YÖNETİMDE İLETİŞİM FARKLILIĞI

Liderlerin, sadece iletişim becerilerini geliştirmek yerine, iletişim disiplinlerinin önemini, işlevini, değerini ve kurumun ve kariyerinin geleceğindeki rolünü daha iyi anlamaları, yönetim vizyonunu ve performansını geliştirir.

İletişim, kurumların etki ve değerini artırır, geleceğini tasarlar.

Liderlerin yönetim performansı, İletişim ile fark yaratır.

İletişim yönetimi, Kariyerin geleceğini etkiler.

 

LİDERİN ETKİ VE DEĞER PERFORMANSI İTİBAR VİZYONU İLE FARKLILAŞIR

Her lider, pozisyonu ve iş alanı ne olursa olsun, maddi olmayan varlıkları yönetimine nasıl yansıttığı, çalışanlarıyla nasıl bütünleştirdiği, kuruma kattığı değer, toplumda ve dünyada yaratacağı etki ile kariyerini ve başarısını güçlendirecek.

. İtibar Yönetimi . İletişimin Etkisi . Strateji Oluşturma . Etik

. Kriz Yönetimi . Risk Yönetimi . Hitabet  . Medya İletişimi

. Sürdürülebilirlik . Sivil Toplum

. Yönetişim . Etkileşim . Sorun Çözme Toplantıları

 

1e1 Bilgi ve Deneyim Paylaşımı

Liderler, CEO’lar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Aile Şirketi Üyeleri

Girişimciler, Yöneticiler, Kamu Yöneticileri, 

Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Yöneticileri, Oda ve Dernek Yöneticileri

Yeni Nesil Yöneticiler, Liderliğe Hazırlananlar, 

Kariyer Planı Olanlar, Farklılık Yaratmak İsteyenler

 

İletişim Yönetimi, Liderlikte Fark Yaratır

FÜGEN TOKSÜ

İFADE MENTORLUĞU

İletişim Yönetim Danışmanlığı

iletisim@fugentoksu.com  

http://www.fugentoksu.com   
http://www.toksuvechase.com

Fügen Toksü | Linkedin | Twitter |  Instagram | FacebookYoutube | Spotify | TikTok