Hakkımda

FÜGEN TOKSÜ

İFADE Mentorluğu ve İletişim Yönetim Danışmanlığı ile Lider İletişimi, Paydaş İlişkileri, Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi, Strateji, Yönetişim, Hitabet ve Sorun Çözme alanında Yetkin Danışmandır.

Kamu ve Özel Sektördeki Liderlerin,  C Level Yöneticilerin, Girişimcilerin, Aile Şirketi Üyelerinin, Siyasi Parti Temsilcilerinin, Sivil Toplum Liderlerinin, iletişimin işlevini ve yönetime katacağı değeri anlamaları ve yönetim performansını artıracak, kariyeri etkileyecek stratejilerin belirlenmesi alanlarında mentorluk ve deneyim paylaşımı sağlıyor. Ayrıca,  stratejik iletişim, itibar, kriz yönetimi, kriz iletişim yönetimi ve sorun çözme konularında danışmanlık yürütüyor. 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi sonrasında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Harvard modeliyle işletme yönetim masterı yaptı.  Vak’a yöntemi ile sorunları ve krizleri çözme konusunda eğitim aldı. Liderliğe çok boyutlu yaklaşımı getiren Blanchard SLII Liderlik Eğitimini, az rastlandığı belirtilen puanla grup birincisi olarak tamamladı. Kişisel imaj, renk ve kıyafet seçimi konusu da dahil birçok kişisel gelişim konuları, çalışma ekonomisi, işçi ve işveren ilişkileri, bilirkişilik,  konkordato komiserliği, finans, kalite, akreditasyon gibi çalışma hayatının birçok alanıyla ilgili çok fazla sayıda eğitim aldı.

MESS İşveren Sendikası’nda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürüttü.  TİSK’de görev aldı. İşveren örgütleri, işçi örgütleri, kamu ilişkileri, lobi, sivil toplum kuruluşları ve sektör örgütleri, paydaş iletişimi ve işveren markası, halkla ilişkiler, medya, yayıncılık ve dijital faaliyetler konusunda uzmanlık kazandı. 

1999 yılında girişimciliğe geçiş yaptı ve Toksü ve Chase Halkla İlişkiler’i kurdu. Toksü & Chase bünyesinde uzun yıllar yönetim danışmanı olarak iletişimin her alanı ile ilgili stratejik danışmanlık yürüttü.

İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte 2001 yılında internet projelerine başlayarak “Altın Örümcek” ödüllü www.otoalsat.com otomotiv sitesini, www.halklailiskiler.com  platformunu faaliyete geçirdi. Ayrıca, dijital alanlardaki faaliyetlerine Türkiye’nin tanıtımına yönelik hazırlanan www.cometoturkey.com ve www.visitingistanbul.com sitelerini ekledi. Web sitelerinin stratejik yapılandırılması, yönetimi ve dijital iletişim, sosyal medya yönetimi konularında da uzmanlaştı.

Türkiye’nin tanıtımı hedefiyle, TOBB, TÜSİAD, DEİK, TİM‘in de içinde bulunduğu 13 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Türkiye Tanıtım Konseyi’nde yer aldı. Konseyin oluşturduğu Türkiye’nin Tanıtım Stratejisi’ne aktif olarak katkı sağladı.

Gönüllülük çalışmalarını her zaman önemsedi ve Sivil Toplum Örgütlerine katkı sağladı.

  TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

  TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi.

  TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanlığı görevini 2003-2014 yılları arasında yürüttü. Onursal Üye ve Geçmiş Dönem Başkanı olarak katkı sağlıyor.

  TÜRKONFED Üyesi SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

   UN Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi olarak yer alıyor.

   YEKON – Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği kurucu üye ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

   WTECH – Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üye ve Danışma Kurulu Üyesi

   YENİDENBİZ Derneği Danışma Kurulu Üyesi

   TÜRKONFED – TÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Üyesi

   TÜRKONFED – Yeşil Dönüşüm Komitesi Üyesi

   KALDER– Türkiye Kalite Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2012-2016 yıllarında yer aldı.

Ayrıca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyesidir.

ODMD-Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri,  Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, Dünya Gazetesi Toplumsal Fayda Ödülleri, Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması, Kredi Kayıt Bürosu “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Yarışması, Effie Türkiye, Felis Ödülleri, PİD Pazarlama Ödülleri, İstanbul Marketing Awards, IPRA Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Golden World Awards, Uluslararası Web Awards ve daha bir çok ulusal ve uluslararası yarışmaların jürisinde Başkan ve Üye olarak yer almıştır. 
 

Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi ve İletişim adıyla toplum katmanlarının rollerini içeren Rehber yayın hazırlamıştır. İletişim ve Liderlik alanındaki yazıları; TOBB, TÜRKONFED dergilerinde, Dünya Gazetesi’nde ve Marketing Türkiye, MediaCat, TheBrandMap, TheBrandAge, BOSS yayınlarında yer almıştır.

Anadolu Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Haliç Üniversitesi İletişim Fakülteleri Danışma Kurulu Üyesi olarak iletişim fakültelerinin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamaktadır.

İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) – İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nun kuruluşunda yer aldı. iletişim eğitiminin iyileştirilmesi hedefiyle akreditasyon eğitimi aldı ve kurul üyesi olarak İletişim Fakültelerinin Akreditasyon Çalışmaları’nda aktif görev üstlendi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Sorumluluk Yüksek Lisans programında, Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakülteleri’nde ve İstanbul Üniversitesi AUZEF-Açık ve Uzaktan Eğitim sisteminde, halkla ilişkiler alanında lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Ülke içinde ve K.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok sayıda üniversitede konferanslarda, panellerde konuşmacı oldu.

Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi ve İletişim adıyla toplum katmanlarının rollerini içeren Rehber yayını, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yayınlanmış iki ders kitabı ve yeni medya konulu iki uluslararası tebliği bulunuyor. İletişim deneyimini aktarmak üzere, iletişim fakültelerinde, medyada çok sayıda programlara katıldı, görüşleri, makaleleri ulusal ve uluslararası sektör yayınlarında yer aldı.

www.halklailiskiler.com sitesinde iletişim ve marka konusunda video ile görüşlerini aktarıyor. Ayrıca, youtube kanalı ve podcast ile iletişim alanında bilgilendirmeler yapıyor.

*Akademi

  • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Sosyal Sorumluluk Uygulamaları’nda master dersi verdi.
  • Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakülteleri ve İstanbul Üniversitesi AUZEF’de, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü’nde halkla ilişkiler alanında lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

*Bilimsel Toplantılarda Sunulan Tebliğler

1- Fügen Toksü – Elif Sungur, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi – International Conference of New Media and Interactivity, “Can Internal Communication Stay “Within”? Opportunities and Threats, Which Are Caused By Online Communication Media, For Internal Communication”, Page 175, Mega Basım Yayın, İstanbul, 2010 

2- Fügen Toksü, Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu TV Programları Yaklaşımlar, Eğilimler ve Sorunlar Konferans Kitabı, Televizyon Yayınları ve Toplum İletişimi, Sayfa 105, T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006

3- Fügen Toksü – Prof.Dr.Serra Görpe, MEDCOM Communication of the Mediterrane, The  Impact  of Technology and New Media on Relationship Building, Catanya, İtalya, 2010

*Yayınlar

  1. Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi ve İletişim Rehberi, 2023
  2.  COVİD-19 Pandemisinde İletişim Kitabı, Prof. Dr. Serra Görpe ve Prof. Dr. Burcu Öksüz. 5. Bölüm Fügen Toksü Liderler ve Covid 19 Dönemi İletişimi, Akademi Kitabevi, 2021
  3. Ses Ver İlham Ver,  Sayfa 93 Can Akant’ın Kısacık Hikayesi  Tara Kitap, 2017
  4. Fügen Toksü, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Ders Kitabı – Halkla İlişkiler – Halkla İlişkilerin Meslekleşmesi Sayfa  47-71 Anadolu Üniversitesi Yayınlar, 2006
  5. Fügen Toksü, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Ders Kitabı – Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, Halkla İlişkilerde Etkinlik Kavramı ve Örnek Olaylar, Sayfa 67 Anadolu Üniversitesi Yayınlar, 2005

http://www.fugentoksu.com   
http://www.toksuvechase.com

Fügen Toksü | Linkedin | Twitter |  Instagram | FacebookYoutube | TikTok  | Spotify