Yönetim Kurullarında İletişim’e yer açılmalı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 2011 yılı Aralık ayında yasalaştı. 2012 yılı Haziran ayında TÜHİD Başkanı olarak Altın Pusula ödül töreninin açılışında yaptığım konuşmada, talebimizi kamuoyuna sunmuştum ve Dünya Gazetesi’nde de yer almıştı. O günlerde konu SPK şirketleri için çok önemliydi, özel sektörde çok da konuşulmuyordu. Yönetim Kurulu üyeleri, genellikle Vergi Uzmanları, Ekonomistler, Hukukçular ve aile…

Halkla İlişkiler ile iş dünyası farklılık kazanıyor

Halkla İlişkileri biz  yönetim bilimi olarak ifade ediyoruz. Halkla ilişkiler, yönetim fonksiyonlarının diğer değerleri gibi, finans, satış, insan kaynakları gibi, hatta bazen onlardan daha da önemli olan bir yönetim alanı. Yöneticiler öncelikle kendi kişisel kariyerleri için halkla ilişkilerden yararlanacaklar. Sonra da kuruluşlarının geleceğini halkla ilişkiler disiplini ile birlikte hazırlayacaklar. Son on beş yılda iş dünyasında…

Hangi Marka daha önde?

Marka olmak… ne zor bir süreç… nasıl bir strateji, nasıl bir emek, sürekli beslemek…yıllar süren bir çalışma… Marka içinde yöneticilerin durumu çok daha farklı. Kim olduğunuzu net olarak söylemeniz, kendinizi ifade tarzınız, kariyerinizi farklı yönetmeniz, size ve kurumunuza bakışı değiştirir. Her zaman söylediğimiz şey, yöneticiler markaların en önemli sözcüleri. Marka kadar değerliler. Marka ile bütünleşmeyen,…

Sizin kuruluşunuzda kadın yöneticiler çoksa şanslısınız!

Kadın yöneticilerle iletişimin yönetilmesi ve kalitesi farklılık kazanıyor! Kadınların ağırlıklı olduğu iş ortamlarında ilişkilerin yönetilmesinde daha büyük özen gösteriliyor. İletişimin kalitesi ve yönetilmesi farklılık kazanıyor. Kadın gözündeki detay ve titizlik, işin yapılış biçiminin ve kalitesinin artmasını sağlıyor. Bu ise kuruluşların itibarına kadar giden yoldaki taşları temizliyor.

Geleceğin önemli kavramlarından biri etik unsurlar

Kuruluşların gelecekteki itibarı, –        etik kavramını benimsemeleri –        çalışma yaşamını bu doğrultuda yönlendirmeleri –        çalışanlarını bu kavram ile yetiştirmeleri ve yönetmeleri –   kuruluşun bütününe etik kavramını yerleştirmeleri ve içselleşmesini sağlamaları ile gerçekleşecek. İletişimin bir kuruluşta hepimizin görevi olduğunu kabul edince ve bu görevi de hepimizin sahiplenmesi gerekince, bu konunun bir stratejisi ve yönlendiricisinin olması önemli….

Kuruluşların Geleceği, Halkla İlişkiler Faaliyetleriyle Tasarlanıyor!

İletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkiliyor Halkla İlişkiler, elli yıl önce çoğunluğun kuşkuyla yaklaştığı bir alanken, bugün her geçen gün büyüyen bir sektör. Büyümek, güven kazanmak, daha çok tanınmak, kuruluşların vazgeçilmez hedefi. Bu ilgi karşısında, halkla ilişkiler alanında çalışan şirketlerin sayısı da hızla yükseliyor. 30-35 yıl önce bir kuruluşta halkla ilişkiler…

Ceyda Aydede; “Sektörün en önemli sorunu yetişmiş eleman bulamamak.” / Halklailişkiler.com

Ceyda Aydede; “Bence iletişim bir yönetim fonksiyonudur” Ceyda Aydede sizin için halkla ilişkiler nedir? CA: Halkla İlişkiler sürekli bir değişimdir.  Yani bundan 20 sene 25 sene önce tartıştığımız gibi bir sanat mıdır? Bir bilim midir? Bir felsefe midir? Bir yönetim aracı mıdır? Bunları halen çözmüş değiliz ama bir şekilde bir yerlere koşmaktır. Sürekli değişimdir ve…

Yöneticilere özel…

Halkla İlişkilerin güçlü iletişim, iş veya özel hayattın iyi yönde ilerlemesine imkan yaratıyor. İyi bir yönetici, bunu insan kaynağı ile birleştirdiğinde ise marka imajının sağlamlaştırmasına yardımcı oluyor. Önce yetenek havuzunu ele geçiriyor, daha sonra çalışanlarının işe alınmalarında ve motivasyonlarında yardımcı olmak için kullanılıyor. Günümüz ekonomisinde işyerleri için birincil kaynak olan “insan faktörü” ile ilgilenilirken, şüphesiz…

Sizin kuruluşunuzda kadın yöneticiler çok mu?

O zaman çok şanslısınız… Kadın yöneticilerle iletişimin yönetilmesi ve kalitesi farklılık kazanıyor! Kurumsal itibar, yönetimin bütünündeki kalite ile sağlanabilir Kadınların ağırlıklı olduğu iş ortamlarında ilişkilerin yönetilmesinde daha büyük özen gösteriliyor. İletişimin kalitesi ve yönetilmesi farklılık kazanıyor. Kadın gözündeki detay ve titizlik, işin yapılış biçiminin ve kalitesinin artmasını sağlıyor. Bu ise kuruluşların itibarına kadar giden yoldaki…

Sibel Asna: “Bizim işimiz, gerçeği akılcı, yaratıcı, yenilikçi yöntemlerle kamuoyunun bilgisine sunmak.” / Halklailişkiler.com

Yöneticiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yöneticiler iletişimle ilgili ne yapmalılar? Sibel Asna: Yöneticiler öncelikle iletişime açık olsunlar. İletişimin ne olduğunu iyice içselleştirsinler, iletişimin tek yönlü bir propaganda veya bir dikdatörya aracı olmadığını iyice içselleştirsinler, dinlemeyi öğrensinler. Dinlemenin yöntemlerini geliştiren, dinlemenin yöntemlerinde yaratıcı olabilen yöneticilerin bugün çok başarılı olduğunu görüyoruz. Sibel Asna; “Birlikte olduğu kurumu, birlikte çalıştığı…

Halkla İlişkiler ve yönetim bilimi

KURULUŞLARIN GELECEĞİ, HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİYLE TASARLANIYOR İletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkiliyor Halkla İlişkiler, elli yıl önce çoğunluğun kuşkuyla yaklaştığı bir alanken, bugün her geçen gün büyüyen bir sektör. Büyümek, güven kazanmak, daha çok tanınmak, kuruluşların vazgeçilmez hedefi. Bu ilgi karşısında, halkla ilişkiler alanında çalışan şirketlerin sayısı da hızla yükseliyor. 30-35…

Kriz mi sizi yönetiyor, Siz mi krizi?

 Kriz döneminde kuruluşların faaliyetlerinin yavaşlaması, iletişim yatırımlarının da azalmasını, etkinliklerin ertelenmesini gündeme getiriyor. Böylece, iletişim sektörü de kendi içinde yavaşlıyor. Yönetim veya tüketim sistemindeki bir çarkın durması, sistemin genelinde daralma yaratıyor. Krizin iş dünyasını tedirgin etmediğini elbette düşünemeyiz. Biliyoruz ki, yöneticiler, kuruluşun devamını sağlamak zorunluluğu nedeniyle üretim ve satış dengesini kurmak, çalışanların mevcudiyetini sağlayabilecek bütçelerini…