Sürdürülebilir Kalkınma Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İş dünyasının gündemindeki Birleşmiş Milletler Global Compact Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çercevesinde,  iş hayatında ve toplumda sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek yönetim modellerinin, kurumların stratejik yönetim planının temeline yerleştirilmesi önemlidir. Geleceğin liderleri ve geleceğin kurumları için Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin iş planlarına yerleştirilmesi ve içselleştirilerek uygulamaya dönüşmesi, kurumları geleceğe taşıyacak unsurlardır.

Kurumsal sosyal sorumluluk, kuruluşların topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları faaliyetlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk; markanın itibarına, bilinirliğine ve algısına doğrudan etki eder. Kuruluşun hedef kitleleri ile sosyal paylaşımlarını güçlendirmesi, topluma sürdürülebilir katkı sağlaması için özgün ve sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hazırlanır ve yönetilir.