İletişim Bakanlığı’na doğru…

Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi… Son dönemlerde çok hızlı günler yaşamaya başladık. Ülkemizde bir gün diğer güne uymuyor. Her sabah yeni bir konu, yeni bir gündemle uyanıyoruz. Hem ekonomik hem siyasi açıdan aynı konulara farklı yorumlar yapılıyor. İletişim sektörü açısından bu günler çok hareketli. Böyle zamanlar her açıdan karışık oluyor. Bir yandan kuruluşlar mevcut çalışmalarını…

Değerlerimize ne oluyor…

Değerler, meslek ilkelerinin temelini oluşturuyor Uzun süredir üzerinde düşünüyorum, bireysel değerlerimiz her geçen gün kayboluyor.  Aslında toplumları ayakta tutan da değerler değil mi? Nedendir bilinmez, bizim çocukluğumuzun değerleriyle bugünün değerleri çok farklılaşmaya başladı. Daha doğrusu değerler çeşitlenmeye doğru gider oldu. Herkesin kendine göre bir değeri oluşmaya başladı. Peki ya temel değerlere ne oldu? Hepimiz kendi…

Halkla İlişkilerden Yönetim Bilimine…

İletişim, kamu ve özel bütün orta ve üst düzey yöneticilerin yönetim bilgi ve becerilerinin içinde yer alması gereken bir bilim Bugün yönetim bilimi olarak tanımladığımız Halkla ilişkilerin Türkiye’de 60 yıllık bir geçmişi bulunuyor.  Dünya ve özellikle ABD’deki gelişimine paralel Türkiye’de de gündeme gelmeye başlayan mesleğin o dönemin Türkiye şartlarına göre farklı isimleri vardı. Bir takım…

Yönetim politikaları ve İletişim

Markaların yönetiminde; pazarlama faaliyetlerinin bütçesini artıran, iletişim bütçesini sürekli azaltan, hatta kriz durumlarında tamamen kaldıran yöneticilerin bu kararlarını değiştirme zamanı…  Halkla İlişkilerin bir yönetim bilimi olduğunu her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Yönetim bilimi olunca, yöneticilerin önem vermesi gereken alanlardan biri, tıpkı diğer yönetim fonksiyonları gibi. Yöneticiler birinci fonksiyonu satış ve karlılık olarak görürler, haksız da sayılmazlar….

Akil İnsanlar ve İletişim…

Son günlerin en çok tartışılan grubu Akil İnsanlar… Adeta Türkiye’nin gündemine oturdu. Bir yandan “onlar akil biz değil miyiz?” tartışması, diğer yandan bunun barışa bağlantısı… Halkın tepkisi, kamuouyunun tepkisi akil insanları biraz yordu, motivasyonlarını kırdı, görev alanlarını gözden geçirdiler. Bu grubun içinde yer almayı kabul etmeyenler, bunu bir gurur ifadesi olarak açıkladılar.

Geleceğimiz… Kurum İçi İletişim..

Çalışma arkadaşlarımızla iletişimimiz, kurumsal itibarı oluşturmadaki önemli kriterlerden biridir. Çalışanlar iç hedef kitle olarak gelecekte çok daha fazla önem kazanacak ve adeta kuruluşlarımızı geleceğe taşıyacak katmanlardan biri alacak. Kurumun misyonu, vizyonu, hedefleri hakkında bilgilendirilmeyen çalışanın, kurum hakkındaki imajı da güçsüz olur. Oysa, bunun tam tersi durumda, çalışanlar kuruma güven duyar ve kurumun hedefine ulaşabilmesi için…

Halkla İlişkiler ile iş dünyası farklılık kazanıyor

Halkla İlişkileri biz  yönetim bilimi olarak ifade ediyoruz. Halkla ilişkiler, yönetim fonksiyonlarının diğer değerleri gibi, finans, satış, insan kaynakları gibi, hatta bazen onlardan daha da önemli olan bir yönetim alanı. Yöneticiler öncelikle kendi kişisel kariyerleri için halkla ilişkilerden yararlanacaklar. Sonra da kuruluşlarının geleceğini halkla ilişkiler disiplini ile birlikte hazırlayacaklar. Son on beş yılda iş dünyasında…

Hangi Marka daha önde?

Marka olmak… ne zor bir süreç… nasıl bir strateji, nasıl bir emek, sürekli beslemek…yıllar süren bir çalışma… Marka içinde yöneticilerin durumu çok daha farklı. Kim olduğunuzu net olarak söylemeniz, kendinizi ifade tarzınız, kariyerinizi farklı yönetmeniz, size ve kurumunuza bakışı değiştirir. Her zaman söylediğimiz şey, yöneticiler markaların en önemli sözcüleri. Marka kadar değerliler. Marka ile bütünleşmeyen,…

Kurumsal Kültürün devamlılığı

Başarılı bir kurumsal kültür, şirketin başarısındaki en büyük unsur. Kurumsal Kültürü göremez, ona dokunamazsınız ama, ona inanır ve onu hissedebilirsiniz. Kültür kavramı, elle tutulmaz ama çalışanın ona yürekten inandığı zaman, paylaştığı bir inançtır. Müşteriler dışarıdan baktığında, bir kuruluşun kültüre sahip olup olmadığını anlarlar. Buna karşılık, iletişim danışmanları da, bir müşterinin kapısından içeri ilk kez adım…

İletişimin temel hedefi “güven uyandırmak” olmalı

İletişim yönetimi her geçen gün zorlaşıyor. İş dünyasının ihtiyaçları artıyor. Yöneticilerin beklentileri ve talepleri yükseliyor. Yenilikler süreklilik kazanmış durumda. Medya iletişiminin önemi ve zorluğu artıyor. Sosyal ve digital medya çok başka sorumluluklar yüklüyor. Kısaca, iletişim profesyonellerinin hizmet beklentisi ve yönetim sınırları yok oluyor. Profesyonellerin kendilerini geliştirmeleri, gelişen yönetim unsurlarına hızla uyum sağlamaları, zorunlu hale geliyor….

Dünyamız bütünleşti…

İletişimcilerin başarması gereken şey karmaşıklıkla yaşamayı ve bundan yarar sağlamayı öğrenmek Bizler kendi ülkemizde yaşarken, aslında zaman zaman hissettiğimiz şey, gerçekten tek bir dünyada yaşadığımız. İş hayatında ortak eğilimler yükseliyor, daha fazla paylaştığımız haberler, herkes tarafından çok daha kolay erişilebilen bilgiler, bize bütünleşmiş tek bir dünyada yaşadığımız izlenimini veriyor. Dünyanın bir köşesinde yaşanan doğal bir…

İletişimin dijital hali…

İletişimin her boyutunda önemli bir rol oynayan internet disiplinleri, ana kurumsal iletilerin sosyal paydaşlara iletilmesi sırasında yine önemli bir aracı oluşturuyor. Kurumsal iletişimi kamuoyu ile buluşturan önemli araçlardan biri olan web sitelerinin, kurumlar tarafından her zaman etkin olarak kullanılmadığını gözlemliyoruz. Kurumların çoğu, yaşadıkları kriz durumlarında internet sitelerini kullanmıyor. Bazıları da sadece basın bültenini yerleştirme yolunu…