Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Yönetimi

Krizler, kurumların ve yöneticilerin itibarlarına doğrudan etki eder. Bu nedenle de çok önemsenmelidir.
Kriz Yönetimi, bir yönetim fonksiyonu olup, ciddiyetle hazırlanan stratejik çalışmadır.
Kriz İletişimi Yönetimi ise uzmanlık gerektirir.