İtibar Yönetimi

İtibar, bir yönetim anlayışıdır, yönetimin vizyonudur. Liderlerin en önemli sorumluluğu, itibarın yönetimidir. Kurumun stratejik yönetim anlayışı içinde yer alan ve tüm paydaşlarını kapsayan bir yapı, kurum için değer yaratacaktır.