Sosyal Sorumluluk itibarı artırıyor

Sürdürülebilir kalkınma, bir şirketin kurumsal davranış biçimini, kimliğini ve buna bağlı olarak da şirketin ulusal ve uluslararası pazarlardaki itibarını etkiliyor.

Yatırımcıların beklentileri, karlılığın ötesine geçti, toplumsal kalkınma tercih sebebi oluşturdu. Bu nedenle paydaşlar farklı değerlendirme kriterlerine sahipler. Sadece ekonomik beklentilere değil, çevresel, sosyal, toplumsal dengelere bakılması sürdürülebilirliği oluşturuyor. Kurumların, soysal ve çevresel sorumluluklarının da olması, karar alma mekanizmalarını ve tüm iş süreçlerini etkiliyor.

Sürdürülebilirlik kavramı son on yılda ağırlıklı olarak ön planda. Neden olabilir?

Kurumların uluslar arası yapılar haline dönüşmesi, toplumsal sorumluluğunu artırıyor. İletişim teknolojilerinin gelişimi, dünyanın bir ucundaki konuyu diğer ucuna hızla ulaştırma imkanına sahip. Bu durum, kurumların sorumluluklarını yaygınlaştırmasını sağlıyor.

Yatırım kararları sadece finansal performansla değil, sosyal sorumluluk performansıyla da etkili oluyor. Müşteriler ve tüketiciler bilinçlenerek, kuruluşlardan ürettikleri ürünlerde ve hizmetlerde sorumluluk sahibi olmalarını bekliyorlar. Günümüzde tüm paydaşlar şirketlerden şeffaflık ve kurumsal yönetişim bekliyor. Küresel yaşanan iklim değişikliği gibi çevresel felaketler de tüm iş dünyasını bu konularda duyarlı olmaya zorluyor, çünkü kuruluşların geleceği de tehlikeye girebilir.

Kuruluşlar, çevre, insan hakları, etik davranışlar gibi toplumsal konularla daha yakından ilgilenme baskısı altındalar. Birçok kuruluş, bazen kendi görüşleri, bazen toplumun baskısı, bazen tüketicinin zorlaması nedeniyle, yeni faaliyet alanları yaratıyorlar veya geliştiriyorlar. Ancak, nedense bu çalışmaların iş sonuçlarına etkilerini yeterince değerlendirmiyorlar. Daha zor ölçümlemeler olsa bile, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının şirketler açısından satışların artması, maliyetlerin azaltılması, risklerin daha iyi yönetimi gibi iş sonuçlarını etkileyen değerleri de oluyor.

Kuruluşların bütün iş alanındaki bilanço takibini, bu çalışmalarda da yürütmesi gerekiyor

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, kuruluşların yönetimini geliştiriyor, büyümeye katkıda bulunuyor, kriz yönetimini rahatlatıyor.

Büyüme açısından çeşitli faydalar sağlayan sosyal sorumluluk projeleri şirketlerin farklı pazarlarda daha hızlı tanınmalarına ve dolayısıyla yeni pazar geliştirme çabalarının daha etkin ve daha düşük maliyetli olmasına yardımcı olabiliyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, ekonomik değeri yükseltirken, aynı zamanda itibarını da artırır. Ortak değer yaratmak, uzun vadede önemlidir ve kısa vadede kazanç elde etmek için heba edilemez.

Kurumların çıkış noktası belli. Değerli ve karlı bir şirket olmak, krizlere karşı güçlü ve dayanıklı olmak, sadakat oluşturmak, kurum kültürünü güçlendirmek,  stratejik bir kurum kültürü yaratmak. Kurum kültürünü doğru işleyen şirketin, marka değeri de yüksek, hedef kitlesiyle arasındaki bağ da sağlamdır.

Kurumların, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin etkilerini ölçmek yön çizmek açısından önem taşır. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının verimliliğini ve etkisini geliştirmek, sürdürülebilir kılmak için önemli bir araç. Bunun için de ölçmemiz gerekiyor.

Bir cevap yazın