Doğal Afetlerde Risk, Kriz ve İletişim Yönetimi

TOPLUMUN HER KESİMİNİN AFET DÖNEMİNDE ROLLERİNİ BİLMESİ VE BİLİNÇLENMESİ GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ İletişim Yönetim Danışmanı Fügen Toksü, afet ve kriz dönemlerinin daha iyi yönetilebilmesi için tarafların rollerini vurgulayan ve kaynak olabilecek bir yayın hazırladı.  Doğal Afetlerde Risk & Kriz & İletişim Yönetimi başlıklı çalışma,  Bireyler, Afet Ortamı Ve Afetzede, Kamu Sektörü, Markalar / Kurumlar, Sivil Toplum…

Akil İnsanlar ve İletişim…

Son günlerin en çok tartışılan grubu Akil İnsanlar… Adeta Türkiye’nin gündemine oturdu. Bir yandan “onlar akil biz değil miyiz?” tartışması, diğer yandan bunun barışa bağlantısı… Halkın tepkisi, kamuouyunun tepkisi akil insanları biraz yordu, motivasyonlarını kırdı, görev alanlarını gözden geçirdiler. Bu grubun içinde yer almayı kabul etmeyenler, bunu bir gurur ifadesi olarak açıkladılar.

İletişimin dijital hali…

İletişimin her boyutunda önemli bir rol oynayan internet disiplinleri, ana kurumsal iletilerin sosyal paydaşlara iletilmesi sırasında yine önemli bir aracı oluşturuyor. Kurumsal iletişimi kamuoyu ile buluşturan önemli araçlardan biri olan web sitelerinin, kurumlar tarafından her zaman etkin olarak kullanılmadığını gözlemliyoruz. Kurumların çoğu, yaşadıkları kriz durumlarında internet sitelerini kullanmıyor. Bazıları da sadece basın bültenini yerleştirme yolunu…

Sosyal Medyayı iyi dinleyelim..

Organizasyonların içindeki iletişimin hazırlığından ve yönetiminde sorumlu profesyoneller, bazı unsurları ve prensipleri göz önünde bulundurmalıdır. Her bir prensip için de lokal market, kurallar ve gelenekler de bulunarak değerlendirilmeli. Geleneksel ve geleneksel olmayan medyanın uyumluluğu: Tüm medya kanalları arasında “sürekli dikkatli olmak” etkin riskin azaltılması için önemli bir şart ve kriz döneminde bir stratejinin geliştirilmesi için…

Krizinize online sahip çıkın

Sosyal medya mı sizi yönetsin, yoksa siz mi sosyal medyayı yönetmeyi tercih edersiniz? Kriz, iş dünyasını, yöneticileri ve biz iletişimcileri her zaman korkutan bir süreç. Ayrıca, kriz dönemi, hepimizi manen ve madden tüketen de bir süreç. Bu nedenledir ki, her zaman kriz yönetiminin önemini vurguluyoruz. Her zaman kriz iletişimi planının, bütün kuruluşlar için gerektiğini söylüyoruz….

Kriz mi sizi yönetiyor, Siz mi krizi?

 Kriz döneminde kuruluşların faaliyetlerinin yavaşlaması, iletişim yatırımlarının da azalmasını, etkinliklerin ertelenmesini gündeme getiriyor. Böylece, iletişim sektörü de kendi içinde yavaşlıyor. Yönetim veya tüketim sistemindeki bir çarkın durması, sistemin genelinde daralma yaratıyor. Krizin iş dünyasını tedirgin etmediğini elbette düşünemeyiz. Biliyoruz ki, yöneticiler, kuruluşun devamını sağlamak zorunluluğu nedeniyle üretim ve satış dengesini kurmak, çalışanların mevcudiyetini sağlayabilecek bütçelerini…

Krizinize online sahip çıkın

Kriz planınız dijital yönetimi içeriyor mu? Sosyal medya mı sizi yönetsin, yoksa siz mi sosyal medyayı yönetmeyi tercih edersiniz?  Kriz, iş dünyasını, yöneticileri ve biz iletişimcileri her zaman korkutan bir süreç. Ayrıca, kriz dönemi, hepimizi manen ve madden tüketen de bir süreç. Bu nedenledir ki, her zaman kriz yönetiminin önemini vurguluyoruz. Her zaman kriz iletişimi…

Kriz, bir gün sizi de ziyaret edebilir!

Aksini düşünmek hayal dünyasında gezinmek gibi… Kriz yönetimi, önemli bir yönetim fonksiyonudur. Kriz planı eksik kuruluşlarda, yönetim fonksiyonunun bir aşaması yerine gelmiyor demektir ki, bu da yöneticinin sorumluluğu ile doğrudan bağlantılıdır. Kriz yönetimi kritik bir örgütsel yönetimdir. Halkla ilişkiler bir yönetim bilimi olduğuna göre, halkla ilişkiler uygulayıcıları kriz yönetimi ekiplerinin ayrılmaz bir parçası konumundadır, yeter…

Nasıl bir yöneticisiniz? Kriz mi sizi yönetiyor, Siz mi krizi?

    Nasıl bir yöneticisiniz? Kriz mi sizi yönetiyor, Siz mi krizi?   Küresel mali kriz ve Türkiye’nin de bu krizden payını alacak olması, yöneticilerin uzun vadeli düşünmesini ve gerekli tedbirleri almasını zorunlu kılıyor.Bu çerçevede de yöneticiler, iletişim planlarını yeniden gözden geçirerek önceliklerini belirliyorlar.

Kriz, bir gün sizi de ziyaret edebilir! Aksini düşünmek hayal dünyasında gezinmek gibi…

Kriz  yönetimi, önemli bir yönetim fonksiyonudur. Kriz planı eksik kuruluşlarda, yönetim fonksiyonunun bir aşaması yerine gelmiyor demektir ki, bu da yöneticinin sorumluluğu ile doğrudan bağlantılıdır. Kriz yönetimi kritik bir örgütsel yönetimdir. Halkla ilişkiler bir yönetim bilimi olduğuna göre, halkla ilişkiler uygulayıcıları kriz yönetimi ekiplerinin ayrılmaz bir parçası konumundadır, yeter ki yöneticiler bunu görebilsinler. Kriz yönetimi,…

Yöneticiler, Krizde “Digital İletişime” hazır mısınız?

Web’in kriz zamanlarındaki önemi küçümsenemez. Kurumlar doğru strateji unsurlarıyla, dijital dünyada paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirirler   Dijital teknoloji, iletişim süreçlerini, kanallarını, yönetimini ve oyunlarını değiştirdi. Özellikle kriz zamanlarında çok daha önem taşır hale geldi. Günümüzde internet, kuruluş ile hedef kitleleri ve kamuoyu arasındaki iletişimde en sık kullanılan ve önemli etkisi olan bir araç. Ayrıca, bugün Web…