Doğal Afetlerde Risk, Kriz ve İletişim Yönetimi

TOPLUMUN HER KESİMİNİN AFET DÖNEMİNDE ROLLERİNİ

BİLMESİ VE BİLİNÇLENMESİ GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ

İletişim Yönetim Danışmanı Fügen Toksü, afet ve kriz dönemlerinin daha iyi yönetilebilmesi için tarafların rollerini vurgulayan ve kaynak olabilecek bir yayın hazırladı. 

Doğal Afetlerde Risk & Kriz & İletişim Yönetimi başlıklı çalışma,  Bireyler, Afet Ortamı Ve Afetzede, Kamu Sektörü, Markalar / Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, İletişim Profesyonelleri, Medya/Gazetecilerin doğal afet döneminde rollerini vurgulayarak, okuyuculara ayrıntılı bir afet yönetimi analizi ve önerileri sunuyor.

Kamu ve Özel Sektör, İş Dünyası, Sivil Toplum, Gençler, Üniversiteler ve İletişimciler için kaynak teşkil edecek olan yayın, TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği ve SEDEFED- Sektörel Dernekler Federasyonu tarafından destekleniyor ve TÜHİD Başkanı İpek Özgüden Özen ve SEDEFED Başkanı Emine Erdem’in de önsözü yer alıyor.

Fügen Toksü hazırladığı yayının önsözünde şöyle yazdı: “Bu çalışma afet/kriz dönemi karmaşasında çok sayıda kriz vaka örneği içinde, iletişim ve yönetim bakış açısıyla durumu değerlendirdiğim bir çalışma oldu. Toplumun her kesiminin afet döneminde rollerini bilmesi ve afetler konusunda bilinçlenmesi gereken bir dönemdeyiz.”

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem yayında yer alan önsözünde şunları kaydetti; 6 Şubat 2023 günü ülkemizin tarihinde ve bizim hayatlarımızda unutulmayacak bir sayfayı açmıştır. Güney Doğu illerimizi kapsayan deprem afeti ve yitirdiğimiz canlarımızın üzüntüsü tüm ülkeyi yasa boğdu. Yaşadığımız afet dönemindeki gözlemleri ve deneyimi ile hızla bu çalışmayı hazırlayan, SEDEFED Başkan Yardımcımız Fügen Toksü’ye çok teşekkür ederiz. Bu dokümanın toplumumuzun katmanları arasındaki iletişime ışık tutacağına inanıyoruz.

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen ise önsözünde; Afet dönemlerinde bir iletişimcinin sorumluluğu ile büyük bir emek vererek bireyler, afetzedeler, kamu sektörü, markalar ve kurumlar, sivil toplum kuruluşları, iletişim profesyonelleri, medya ve gazeteciler için kaynak olabilecek nitelikteki rehberi ile sevgili Fügen Toksü tüm paydaşlara yönelik durum tespitleri yaparken; vicdan, etik, hukuk ve değerler, güven ve itibar odaklı yaklaşım ve önerileri ile siyasetçilerden, iş dünyası liderlerine, sivil toplumdan kamu kurumlarına, medyaya kapsayıcı bir yaklaşımla neler yapılması gerektiği konusunda yol gösteriyor.” dedi.

DOĞAL AFETLERDE RİSK&KRİZ&İLETİŞİM YÖNETİMİ DOKÜMANINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın