Betûl Mardin ve Prof. Alâeddin Asna Genç İletişimci Özel Bursu

TÜHİD’’in iki yıldır devam ettiği “genç iletişimci” burslarında bu sene harika bir gelişim oldu. Duayenlerimiz Betûl Mardin ve Prof. Alâeddin Asna TÜHİD’e ulaşarak, genç iletişimcilere TÜHİD aracılığı ile özel burs vermek  istediğini belirttiler. Sektörümüz adına gurur verici bir başlangıç oldu. İki duayenimiz sadece burs vermiyor, bir de ayrıca mentörluk ve staj imkanı veriyorlar. Kendilerine genç…

Yönetim politikaları ve İletişim

Markaların yönetiminde; pazarlama faaliyetlerinin bütçesini artıran, iletişim bütçesini sürekli azaltan, hatta kriz durumlarında tamamen kaldıran yöneticilerin bu kararlarını değiştirme zamanı…  Halkla İlişkilerin bir yönetim bilimi olduğunu her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Yönetim bilimi olunca, yöneticilerin önem vermesi gereken alanlardan biri, tıpkı diğer yönetim fonksiyonları gibi. Yöneticiler birinci fonksiyonu satış ve karlılık olarak görürler, haksız da sayılmazlar….

Akil İnsanlar ve İletişim…

Son günlerin en çok tartışılan grubu Akil İnsanlar… Adeta Türkiye’nin gündemine oturdu. Bir yandan “onlar akil biz değil miyiz?” tartışması, diğer yandan bunun barışa bağlantısı… Halkın tepkisi, kamuouyunun tepkisi akil insanları biraz yordu, motivasyonlarını kırdı, görev alanlarını gözden geçirdiler. Bu grubun içinde yer almayı kabul etmeyenler, bunu bir gurur ifadesi olarak açıkladılar.

Geleceğimiz… Kurum İçi İletişim..

Çalışma arkadaşlarımızla iletişimimiz, kurumsal itibarı oluşturmadaki önemli kriterlerden biridir. Çalışanlar iç hedef kitle olarak gelecekte çok daha fazla önem kazanacak ve adeta kuruluşlarımızı geleceğe taşıyacak katmanlardan biri alacak. Kurumun misyonu, vizyonu, hedefleri hakkında bilgilendirilmeyen çalışanın, kurum hakkındaki imajı da güçsüz olur. Oysa, bunun tam tersi durumda, çalışanlar kuruma güven duyar ve kurumun hedefine ulaşabilmesi için…

Halkla İlişkiler ile iş dünyası farklılık kazanıyor

Halkla İlişkileri biz  yönetim bilimi olarak ifade ediyoruz. Halkla ilişkiler, yönetim fonksiyonlarının diğer değerleri gibi, finans, satış, insan kaynakları gibi, hatta bazen onlardan daha da önemli olan bir yönetim alanı. Yöneticiler öncelikle kendi kişisel kariyerleri için halkla ilişkilerden yararlanacaklar. Sonra da kuruluşlarının geleceğini halkla ilişkiler disiplini ile birlikte hazırlayacaklar. Son on beş yılda iş dünyasında…

Sizin kuruluşunuzda kadın yöneticiler çoksa şanslısınız!

Kadın yöneticilerle iletişimin yönetilmesi ve kalitesi farklılık kazanıyor! Kadınların ağırlıklı olduğu iş ortamlarında ilişkilerin yönetilmesinde daha büyük özen gösteriliyor. İletişimin kalitesi ve yönetilmesi farklılık kazanıyor. Kadın gözündeki detay ve titizlik, işin yapılış biçiminin ve kalitesinin artmasını sağlıyor. Bu ise kuruluşların itibarına kadar giden yoldaki taşları temizliyor.

Hoşgörüden İLETİŞİM’e…

Hepimiz hoşgörülü olursak, iletişim problemi olmayacak Hoşgörü, ne kadar sihirli bir söz değil mi? Hepimiz hoşgörülü olursak, sanki hiçbir iletişim problemi olmayacak. İletişim mesleğini yürütecek kişilerde kişisel özellikler ve yetenekler de önemli Biz her zaman şunu söylüyoruz ki, iletişim mesleğini yürütecek kişilerde kişisel özellikler ve yetenekler de çok önemli. İletişim eğitimi ve farklı uzmanlıklara göre…

İletişim ve Yeşil uyumlu olmalı

Kurum yöneticileri ve hissedarlarına güven ve imaj kaybı yaratan, ürünleri doğru olmadığı halde tüketiciyi aldatmak ve yanıltmak için çevre dostuymuş gibi sunan firmalar, kurum yöneticileri ve hissedarlarına güven ve imaj kaybı yaratıyor. Yani herhangi bir spekülasyonu önlemek için değişkenlik göstermeyen yönetimlerde, etik iletişim önem kazanıyor. Yönetim ve iletişimcinin uyumu ise her zaman önemli ama, bu…

İletişimin temel hedefi “güven uyandırmak” olmalı

İletişim yönetimi her geçen gün zorlaşıyor. İş dünyasının ihtiyaçları artıyor. Yöneticilerin beklentileri ve talepleri yükseliyor. Yenilikler süreklilik kazanmış durumda. Medya iletişiminin önemi ve zorluğu artıyor. Sosyal ve digital medya çok başka sorumluluklar yüklüyor. Kısaca, iletişim profesyonellerinin hizmet beklentisi ve yönetim sınırları yok oluyor. Profesyonellerin kendilerini geliştirmeleri, gelişen yönetim unsurlarına hızla uyum sağlamaları, zorunlu hale geliyor….

12. Altın Pusula projelerinizi bekliyor!

Bu yıl Altın Pusula’nın on ikincisini düzenliyoruz. Altın Pusula’nın sürdürülebilirliğini ve itibarını çoktan kanıtladı. On ikinci kez altın pusula veriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Kuruluşların farkındalık yaratmak için iletişim projelerine kaynak yarattığını görüyoruz. Bu nedenle birçok iletişim projesinin de yarışmamıza başvuruda bulunacağına inanıyoruz.

Dünyamız bütünleşti…

İletişimcilerin başarması gereken şey karmaşıklıkla yaşamayı ve bundan yarar sağlamayı öğrenmek Bizler kendi ülkemizde yaşarken, aslında zaman zaman hissettiğimiz şey, gerçekten tek bir dünyada yaşadığımız. İş hayatında ortak eğilimler yükseliyor, daha fazla paylaştığımız haberler, herkes tarafından çok daha kolay erişilebilen bilgiler, bize bütünleşmiş tek bir dünyada yaşadığımız izlenimini veriyor. Dünyanın bir köşesinde yaşanan doğal bir…

İletişimin dijital hali…

İletişimin her boyutunda önemli bir rol oynayan internet disiplinleri, ana kurumsal iletilerin sosyal paydaşlara iletilmesi sırasında yine önemli bir aracı oluşturuyor. Kurumsal iletişimi kamuoyu ile buluşturan önemli araçlardan biri olan web sitelerinin, kurumlar tarafından her zaman etkin olarak kullanılmadığını gözlemliyoruz. Kurumların çoğu, yaşadıkları kriz durumlarında internet sitelerini kullanmıyor. Bazıları da sadece basın bültenini yerleştirme yolunu…