Geleceğimiz… Kurum İçi İletişim…

Çalışma arkadaşlarımızla iletişimimiz, kurumsal itibarı oluşturmadaki önemli kriterlerden biridir. Çalışanlar iç hedef kitle olarak gelecekte çok daha fazla önem kazanacak ve adeta kuruluşlarımızı geleceğe taşıyacak katmanlardan biri olacak.

Kurumun misyonu, vizyonu, hedefleri hakkında bilgilendirilmeyen çalışanın, kurum hakkındaki imajı da güçsüz olur. Oysa, bunun tam tersi durumunda, çalışanlar kuruma güven duyar ve kurumun hedefine ulaşabilmesi için daha da iyi çalışır. Kurum içi iletişim, yönetimin hedefi konusunda çalışanların bilgilendirilmesi arasındaki boşluğu kapatır.

Aslında, iyi bir halkla ilişkiler çalışması evde başlıyor. Kurum çalışanları daima en önemli halkla ilişkiler unsuru. Çalışanlar ve aileleri en önemli kanaat liderleri olarak, fikirleriyle kurumu etkilerler. Mutlu bir çalışanın, sadece kendi grubunu değil, organizasyonun genelini etkileyeceğini unutmayalım. Adeta kurumun sözcüleridir. Çalışanlar işletme dışında bir elçi gibidirler ve motive edilmeleri çalışma heyecanını artırır.

Mutlu bir çalışan, kurumun elçisidir

Kurumsal hedeflerin çalışanlar tarafından bilinmesi ve benimsenmesi, işveren ve çalışan arasındaki bütünleşmeyi sağladığı gibi hem de her türlü krizlerin çözümü, olumsuzlukların giderilmesine de katkıda bulunur.

Çalışanların alınan kararlara katılımı, görüş ve önerilerinin önemsenmesi ve sorunlarına çözüm bulunması, çağdaş kurumların kurum içi iletişimde önem verdikleri ana konulardır.

Başarıyı artırmak için gereken bilginin temin edilmesi, işe uygun eleman alınması, iş motivasyonunun yerleştirilmesi, kurum kültürünün benimsetilmesi, şirketin profesyonelce yönetimi, iyi bir iletişim ağının kurulması, teknolojinin yakından takibi, değişimin takibi, süratli çözüm üretilmesi gerekir.

Çalışanların kurumların hedeflerini daha iyi anlamalarını sağlayarak, bu hedeflerin gerçekleşmesi için daha çok çalışmalarına zemin hazırlar.

İşin özünde kurum içi iletişimi, çalışanları mutlu etmek, sadakat oluşturmak, verimliliklerini artırmak ve şirketin dışa açılan iyi birer sözcüsü olmasını sağlamak, o şirkette çalıştığı dönem içerisinde ve işten ayrıldıktan sonrasında da yine şirketiyle alakalı olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlamak amacıyla yürütülen bir halkla ilişiler faaliyeti olarak özetleyebiliriz.

Bir cevap yazın