Kurum içi iletişimin önemi artacak

Değişen sistemlere göre geleceğin iletişimi de şekilleniyor. Gelecekte kurum içi iletişim son derece öne çıkacak iletişim alanlarından biri. Çalışma arkadaşlarımız kurumun en iyi müşterileri ve temsilciler. Kurumsal iletişim bir başka alan. Sosyal sorumluluk dünyadaki sürdürülebilirlik kavramının altında gerçekleşiyor, geleceğin yönetimini sağlıyor. Kriz yönetimi bir başka önemli alan.

Medya iletişimi en çok bilinen ve öncelik gösterilen bir alan. Burada hemen sosyal medya, güncel iletişim kanalı olarak gündemde. Bugünün en çok önem verilen alanı ama bizim için iletişim kanallarından biri. Burada da stratejik olmak, iletişimi yönetmek önemli. Ama gözlemlemek ve kendi mesajını vermek çok daha önemli. Bütün iletişim çalışmalarının sonucunda da geldiğimiz nokta, kuruluşun itibar endeksindeki artıştır. İtibar dediğimiz şey de, kuruluşun koruyucu kalkanıdır.

Yöneticiler bilmelidir ki, bir şirket sağladığı pozitif itibar sayesinde, müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet sağlayıcılarının ve yatırımcılarının birinci tercihi haline gelir.

Kuruluşların devamlılığı ve karlılığı birkaç kaynaktan aldığı desteğe dayanır. Bu kaynaklar; çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar ve toplum. Kısaca;

– Kişiler şirkete katılmak ve çalışmak için ikna olmalıdırlar

– Müşteriler şirketin sağladığı hizmeti almayı istemeliler

– Yatırımcılar kredi sağlamak için cesaretlendirilmeliler

– Toplum şirketi kabullenmelidir

İtibar, kurumun karlılığını artırır

Bir şirketin sağladığı itibar; karlılığını ve nakit akışını arttırır, rekabet karşısında bir bariyer görevi görür ve de krizlere karşı koruyucu kalkan olur.

Yöneticiler ve kuruluşlar için halkla ilişkiler olmazsa olmaz bir yönetim faaliyetidir. Ama en önemli nokta bu konuya yöneticilerin inançları, kabul etmeleri, benimsemeleri, kaynak yaratmaları, uygulanmasını sağlamaları ve takip etmeleridir. Yöneticinin inanmadığı iletişim çalışmalarında başarı seviyesi daha düşük olacaktır. Kuruluşların geleceğinin yaratılmasında, halkla ilişkiler faaliyetlerinin yararını kabul edecek vizyondaki yönetici sayısının artmasını diliyoruz.

Bir cevap yazın