İletişimin dijital hali…

İletişimin her boyutunda önemli bir rol oynayan internet disiplinleri, ana kurumsal iletilerin sosyal paydaşlara iletilmesi sırasında yine önemli bir aracı oluşturuyor.

Kurumsal iletişimi kamuoyu ile buluşturan önemli araçlardan biri olan web sitelerinin, kurumlar tarafından her zaman etkin olarak kullanılmadığını gözlemliyoruz. Kurumların çoğu, yaşadıkları kriz durumlarında internet sitelerini kullanmıyor. Bazıları da sadece basın bültenini yerleştirme yolunu tercih ediyor.

Yine bir başka konu, kuruluşlar genellikle web sitelerinde interaktif bir yapıdan uzaktalar. Sadece iletişimi tek yönlü işletiyorlar, bilgi akışını sağlıyorlar, ancak okuyucunun soruları cevapsız kalıyor veya gecikmeli cevaplanıyor.

Kuruluşların, yöneticilerinin web sitelerinde görüşlerinin yer almasına az rastlanıyor. Aslında, dijital iletişime önem veren yöneticiler, kendi başarılarını da etkileştirmiş oluyor.

En iyi uygulamalardan ders almak

İnterneti sürekli ve verimli kullanan şirketler, iç ve dış hedef kitlelerine ulaşıyorlar. Aslında, internetten sorumlu bir biçimde ve önemli bir iletişim yolu olarak yararlanmak, yöneticiler için değer taşıyor. İnterneti ciddiye alarak ve kullanılması gerektiği gibi kullanmak, diğer yöneticileri de motive etmek, kuruluşun iletişim stratejisine ivme kazandıracaktır.

Web sitesinden mesaj verilirken bazı konulara dikkat etmemiz, hedef kitleler ile iletişimi etkinleştirecek ve süreklilik kazandıracaktır.

  • Konunun çerçevesinin belirlenmesi
  • Hedef kitlelerin profillerinin değerlendirilmesi
  • Açık ve şeffaf olunması
  • Sorunların cesaretle ele alınması

Kuruluşların CEO’larının ve üst düzey yöneticilerinin bireysel ve kurumsal davranışlar ve krizlerde aktif sorumluluk aldıklarını görüyoruz. Bazıları şirket internet sitesinde ziyaretçilerle diyaloğa girerek onlardan yorum ve geri bildirim yolunu seçiyorlar. Bazıları ise internetteki son derece kişisel bir diyalog tarzı olan video ile haberleşmeyi seçiyorlar.

Şirketlerin, hayatın bir parçası haline gelen krizler ile başa çıkmaları önem taşıyor. Artık soru, “acaba bir kriz yaşayacak mıyız?” yerine “ne zaman yaşayacağız?” sorusuna dönüşüyor.  Sorumluluk sahibi ve ileri görüşlü şirket ve kuruluşlar interneti söyleyeceklerini hızlı bir şekilde iletmek, bir kriz durumunda, kontrolü ele almak, erişmek istediği kitleyi bilgilendirmek, iletilere odaklanmak, liderliğini göstermek ve diyaloğa girmek için kullanabilirler. Bu şirketler ayrıca dürüstlüğün, şeffaflığın ve açıklığın; namuslu olmanın şartı, itibarın temeli ve sorumlu iletişimin anahtarı olduğunun bilincindeler.

Herkes internet yayıncısı

Bugünlerde internette, artık görmemezlik yapılamayacak, blogerler, internet dergileri, bireysel web siteleri hızla büyüyor. Bu demektir ki, her çeşit kuruluşun müşterileri, çalışanları, ortakları ve rakipleri artık internet yayıncısı durumunda. Hepimiz yayıncıyız, mobil araçlar, tüketicileri de yayıncı haline getirdi.

İletişimin doğruluk ve sorumlu davranış üzerine kurulması

Profesyonel halkla ilişkiler uzmanları olarak, önemli bir konumdayız. Çünkü gerek özel ve gerekse kamu sektörlerinde görev yapan yöneticilerin, hemen yakınında bulunuyoruz. Bizler, bir kriz olmadan çok önce, konuları en erken devrelerinde tanımlayıp, sorumlu olarak ileterek, doğruluğun savunuculuğunu üstlenebilen kişileriz. Konuşmalı ve iş dünyası liderlerine, öncelikle yaptığımızın, ardından söylediğimizin ve söylediğimizi nasıl söylediğimizin, doğruluk ve dürüstlüğün temeli olduğunu göstermeliyiz. Biz, eylemlerin ve sözlerin ne kadar etkili olduğunu herkesten çok daha iyi bilen profesyonelleriz.

Şirketler arasında başarılı olanlar, teknolojiyi anlayıp sahip çıkanlar olacaklar. Zira teknoloji, sofistike ve güçlü bir kaynak. Anında iletişim çağında yaşarken, bu gibi araçların nasıl kullanılacağını bilenler iç ve dış sosyal paydaşlarla aralarındaki güven bağını daha da güçlendirerek, onların istediği doğruluğu sağlayacaklar.

Gelecek; iletişimin doğruluk ve sorumlu davranış üzerine kurulmasını gerekli hale getiriyor. Biz bundan sonra ne olacağını planlayabiliriz. Şirketlerimizin, değer ve ilkelerini destekleyebiliriz, güçlendirebiliriz. Dinamik yeni mecralar sayesinde şirketimizin geleceği için önemli olan, tüm dünya insanlarına erişebilmek ve onlarla konuşabilmek.

Bir Cevap Yazın