Krizinize online sahip çıkın

Sosyal medya mı sizi yönetsin, yoksa siz mi sosyal medyayı yönetmeyi tercih edersiniz?

Kriz, iş dünyasını, yöneticileri ve biz iletişimcileri her zaman korkutan bir süreç. Ayrıca, kriz dönemi, hepimizi manen ve madden tüketen de bir süreç. Bu nedenledir ki, her zaman kriz yönetiminin önemini vurguluyoruz. Her zaman kriz iletişimi planının, bütün kuruluşlar için gerektiğini söylüyoruz.

Günümüzde dijital iletişim kanallarının fazlalığı ve hızı, kötü haberleri orman yangınından çok daha hızlı yayıyor. Ayrıca, haberlere yapılan negatif yorumlar o kadar hızlı yayılıyor ki, sosyal paylaşım sitelerini, blogları yönetebilmeye hazırlıklı olmak gerekiyor.Dijital teknoloji özellikle kriz zamanlarında iletişim oyunlarını değiştirdi. Bugün, internet, kurum ile hedef kitleler arasında en sık kullanılan ve önemli etkisi olan bir ağ. Ayrıca, Web 2.0 dünyasında sosyal medya var olan doğruluk ve saydamlık anlayışına meydan okuyor ve medya görünümünü demokratikleştiriyor. Dijital ortamlar gelişiyor, web 3.0 başka özellikler getiriyor.

Diğer yandan teknoloji, kuruluşları hedef kitleleri ile eskisinden çok daha hızlı, efektif, doğrudan, otantik ve açık konuşmalarla güçlendiriyor. Özellikle kriz zamanlarında gerçekten güçlü bir seçenek sunuyor.

Değişen iletişim görünümünün yönetimi
Etkili kriz iletişimi, bugün dijital ve sosyal medyanın varlığını ve getirdiği değişikliği kabul etmeli. Görünen bazı değişiklikler bulunuyor.
1.    Paydaşların kabiliyeti, kitlelerin, olayları ve görüşleri online bir kanal üzerinden paylaşması, bilginin paylaşım hızını artırıyor.
2.    Yeni kanallardaki (blog gibi) çoğalma, kasıtlı olarak verilen yanlış bilgi ve spekülasyon, tehdidi yükseltiyor.
3.    Ana medyanın, bu yeni bilgi kaynaklarına güveni artıyor.
4.    Kalıcı etkisi nedeniyle, dijital şöhret yaratılabiliyor.
5.    Sosyal medyanın gücü, zamanında ve etkili mobilizasyon sağlıyor.
6.    Potansiyel veya gizli bir dedikodu ve bilerek verilen yanlış bir bilginin ortaya çıkması ve hızla büyümesi, krizi yaratıyor.
7.    Önemli nokta; Kurumun ve taraftarlarının kendi web sitesi ve kanalları olmalı ki, sorunlar direkt olarak çözülebilsin. Böylece paydaşların öncelikli ve tek iletişim noktası oluşacak.
İletişim Yöneticilerine yeni görevler

İletişimciler, bugünkü yönetim süreçlerini yeniden düşünmeliler ve bazı soruları dikkate alarak, cevaplarını bulmalılar.

•    Dışarıda yer alan geleneksel medya hakkındaki konuşmaları dinliyor musunuz? Ne sıklıkta? Tehlikenin ya da fırsatın seviyesine karar vermekte uygun çözümsel araçlarınız ve kurallarınız var mı?
•    Online alan veya web altyapı bugünkü hızlı cevap görüşmelerine elverişli mi ve etkin iletişim için şeffaflık koşulu var mı?
•    Kurumunuz Blog, Twitter, Facebook veya diğer paylaşım alanlarında yer alıyor mu? Paydaşlarınız var mı?
•    Var olan kriz planınız, dijital yönetimi de içeriyor mu? Efektif bir şekilde dijitali en hızlı olarak cevaplandırılmasını sağlayacak sözcü ve bir eleman konumlandırılıyor mu?

Bir Cevap Yazın