Sürdürülebilirlik / Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk, kuruluşların topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları faaliyetlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk; markanın itibarına, bilinirliğine ve algısına doğrudan etki eder. Kuruluşun hedef kitleleri ile sosyal paylaşımlarını güçlendirmesi, topluma sürdürülebilir katkı sağlaması için özgün ve sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hazırlanır ve yönetilir.
Günümüzün en önemli kavramı, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek yönetim modellerinin kurumun stratejik planına yerleştirilmesidir. Geleceğin kurumları için Sürdürülebilirlik çok önem taşımaktadır.