Yöneticilere özel…

Halkla İlişkilerin güçlü iletişim, iş veya özel hayattın iyi yönde ilerlemesine imkan yaratıyor. İyi bir yönetici, bunu insan kaynağı ile birleştirdiğinde ise marka imajının sağlamlaştırmasına yardımcı oluyor. Önce yetenek havuzunu ele geçiriyor, daha sonra çalışanlarının işe alınmalarında ve motivasyonlarında yardımcı olmak için kullanılıyor.

Günümüz ekonomisinde işyerleri için birincil kaynak olan “insan faktörü” ile ilgilenilirken, şüphesiz ki, İK stratejik bir öneme sahip. Benzer olarak Halkla İlişkiler de kamuoyunun nezdinde görüntü ve itibar açısından aynı stratejik öneme sahip. Sonuç olarak pazarlama unsurunu da işin içine kattığımız zaman, kuruluşunuzun verimliliği açısından tam teşekküllü ve en uygun “gizli tarifi” sunan bir modeli yönetici olarak üretebilmelisiniz.Dürüstlük ve Açıklık

Bugünün insanları ve toplumu, doğrudan seslenmek istiyor. Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları departmanları bu yaklaşımı iyi uygularlarsa, kurumlar için bunu gerçekleştirmek çok daha kolay olacak.

Dürüst ve açık olmalıyız. Bu stratejiler belirli bir süre için ayrı kalacaklar. Buna rağmen gelecekte birleşecek olmalarını görmek çok ilginç, birleşim için yapmak zorundalar. Birinci basamak daha iyi bir sıralama yapmak, ikincisi ise bugünlerde tam olarak hazırlanan hedefe yaklaşmış olmak olarak özetlenebilir.

İnsan Kaynakları, hala çoğunlukla, çalışanlar ve yöneticiler arasında herkesin konuşabileceği aileden biri görevini taşıyor. Bunun tersine halkla ilişkiler, hala kurum itibarını yükseltmek ve medya ilişkilerini gerçekleştirmeye yoğunlaşıyor. Ve bu bütünleme sürecinde olumsuz yönde etkileyen, tam olarak bir sınıflama ve ayrılma oluyor.

Halkla İlişkilerde başarı, bütünün iyi yönetilmesinde

İnsan Kaynakları’nın görevi kurum içindeki iletişim çabasını Halkla İlişkilerle birlikte düzene sokmak değil midir? Halkla İlişkilerin görevi kurumsal itibarı ve medya ilişkilerini düzene sokmak ve İK departmanı ile birlikte kuruma en doğru kişilerin seçilmesi ve kurumdaki çalışanların en iyi motivasyonlu ve doğru kişilerin doğru işi seçmeleri için yardımda bulunma değil midir? Çalışanları kurum temsilcisi düzeyine taşımak değil midir, ne dersiniz?

Kuruluşların başarısında halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi yadsınamaz. Halkla ilişkiler çalışmalarının önemine inanan ve sürekli olması gerektiğini bilen yöneticilerin ve kuruluşların başarıları her zaman kamuoyuna yansıyor, çalışanları ve paydaşları tarafından takip ediliyor. Ancak, bu düşünce yapısını benimseyen yönetici sayısının artması gerekiyor. Yöneticilerin, halkla ilişkiler çalışmasını sadece medyada yer almak olarak algılaması da son derece yanıltıcı, çünkü medyada yer almak çalışmanın yalnızca bir bölümü. Başarı ise bütünün iyi yönetilmesi ile sağlanabilir.

Bir Cevap Yazın