Değerlerimize ne oluyor…

Değerler, meslek ilkelerinin temelini oluşturuyor Uzun süredir üzerinde düşünüyorum, bireysel değerlerimiz her geçen gün kayboluyor.  Aslında toplumları ayakta tutan da değerler değil mi? Nedendir bilinmez, bizim çocukluğumuzun değerleriyle bugünün değerleri çok farklılaşmaya başladı. Daha doğrusu değerler çeşitlenmeye doğru gider oldu. Herkesin kendine göre bir değeri oluşmaya başladı. Peki ya temel değerlere ne oldu? Hepimiz kendi…

Bireysel değerlerden kurumsal değerlere yolculuk

Değerler…Ne kadar önemli!… Aslında kişiliğimizin temeli, mesleğimizin temeli, kuruluşlarımızın temeli… ve toplumumuzun temeli… Aslında itibar, değerlerin bütünü ve değerler çerçevesinde davranışta bulunmak değil mi? İtibarın temeli insana dayanıyor, bireye dayanıyor. Kuruluşları da yönetenler bireyler olduğuna göre yöneticinin itibarı kuruluşa aynen yansıyor. Yani biz önce birey olarak değerlerimize sahip çıkacağız. Aslında, sizin de dikkatinizi çekmiştir, değerlerimiz…

Halkla İlişkiler ile iş dünyası farklılık kazanıyor

Halkla İlişkileri biz  yönetim bilimi olarak ifade ediyoruz. Halkla ilişkiler, yönetim fonksiyonlarının diğer değerleri gibi, finans, satış, insan kaynakları gibi, hatta bazen onlardan daha da önemli olan bir yönetim alanı. Yöneticiler öncelikle kendi kişisel kariyerleri için halkla ilişkilerden yararlanacaklar. Sonra da kuruluşlarının geleceğini halkla ilişkiler disiplini ile birlikte hazırlayacaklar. Son on beş yılda iş dünyasında…

İtibar… Büyülü bir kelime…

İş dünyası için önemli bir açılım… Kuruluşlar için her şeyin temeli bir olgu… Bireyler için de en az kuruluşlar kadar önemli bir nitelik… Zaten kuruluşları da yönetenler bireyler değil mi? İtibar, hedef kitleler ve sosyal paydaşlar nezdinde yaratılan algıyı oluşturuyor. Yöneticiler bilmelidir ki, bir şirket sağladığı pozitif itibar sayesinde, müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet sağlayıcılarının ve yatırımcılarının…

Sosyal Sorumluluk itibarı artırıyor

Sürdürülebilir kalkınma, bir şirketin kurumsal davranış biçimini, kimliğini ve buna bağlı olarak da şirketin ulusal ve uluslararası pazarlardaki itibarını etkiliyor. Yatırımcıların beklentileri, karlılığın ötesine geçti, toplumsal kalkınma tercih sebebi oluşturdu. Bu nedenle paydaşlar farklı değerlendirme kriterlerine sahipler. Sadece ekonomik beklentilere değil, çevresel, sosyal, toplumsal dengelere bakılması sürdürülebilirliği oluşturuyor. Kurumların, soysal ve çevresel sorumluluklarının da olması,…

Sorumluluğunuzu, sürdürülebilirlikle taçlandırdınız mı?

Sürdürülebilirlik, geleceğin anahtarı! Kurumların çok fazla yükümlülükleri bulunuyor. Yöneticiler, hem ekonomik hem sosyal yüklerin ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyor, hem çalışanların gelişimini sağlamaya çalışıyor. Elbette en büyük yük de ekonomik değişkenlik ortamlarına göre üretim ve satışı sağlamak. Bir de elbette rekabet edebilmek… Galiba rekabet edebilmek de en az üretip satmak kadar zor.

Ali Saydam; “Halkla ilişkiler bir ikna aracıdır” / Halklailişkiler.com

Sizin için halkla ilişkiler nedir? Ali Saydam: Bence halkla ilişkiler bir ikna aracıdır. Çok basit, ne konuda ikna olma aracı? Hangi konuda ikna etmeyi amaçlamaktadır? Her konuda. Bir fikrin, hizmetin ya da ürünün benimsenip kabul edilmesi ve satın alınması sürecinde ikna bölümüne kadar, yanlış anlaşılmaması gerekir. Ne yazık ki pek çok şirket, “Ya işte benim…

Geleceğin önemli kavramlarından biri etik unsurlar

Kuruluşların gelecekteki itibarı, –        etik kavramını benimsemeleri –        çalışma yaşamını bu doğrultuda yönlendirmeleri –        çalışanlarını bu kavram ile yetiştirmeleri ve yönetmeleri –   kuruluşun bütününe etik kavramını yerleştirmeleri ve içselleşmesini sağlamaları ile gerçekleşecek. İletişimin bir kuruluşta hepimizin görevi olduğunu kabul edince ve bu görevi de hepimizin sahiplenmesi gerekince, bu konunun bir stratejisi ve yönlendiricisinin olması önemli….

Bireysel değerlerden kurumsal değerlere yolculuk ve İTİBAR tacı!

Değerler…Ne kadar önemli!… Aslında kişiliğimizin temeli, mesleğimizin temeli, kuruluşlarımızın temeli… ve toplumumuzun temeli… Aslında itibar, değerlerin bütünü ve değerler çerçevesinde davranışta bulunmak değil mi? İtibarın temeli insana dayanıyor, bireye dayanıyor. Kuruluşları da yönetenler bireyler olduğuna göre yöneticinin itibarı kuruluşa aynen yansıyor. Yani biz önce birey olarak değerlerimize sahip çıkacağız. Aslında, sizin de dikkatinizi çekmiştir, değerlerimiz…

Kurumlar itibarsız çıplak gibi!

İtibar… Büyülü bir kelime… İş dünyası için önemli bir açılım… Kuruluşlar için her şeyin temeli bir olgu… Bireyler için de en az kuruluşlar kadar önemli bir nitelik… Zaten kuruluşları da yönetenler bireyler değil mi? İtibar, hedef kitleler ve sosyal paydaşlar nezdinde yaratılan algıyı oluşturuyor. Yöneticiler bilmelidir ki, bir şirket sağladığı pozitif itibar sayesinde, müşterilerinin, çalışanlarının,…

Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek; “İyi iletişim olduğu zaman itibar da geliyor” / Halklailişkiler.com

Sizin halkla ilişkiler tarifiniz nasıl? MCŞ: İyi iletişim, iyi iletişim olduğu zaman itibar da geliyor. Yani itibar yönetimi diyenler var, algılama yönetimi diyenler var, insanların algılamalarını yöneterek itibarı elde edebilirsiniz. Ama her zaman da itibarlı olmak, biraz daha olduğu gibi kendini tanıtmakta önemli olabilir. Yani bazı gerçeklerin üstünü örterek kendini daha itibarlı kılmaktan ziyade kendini…

Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları : Good Couple

Çalışanlar, kuruluşun en büyük destekçisini, sözcüsünü, temsilcisini, itibarını etkileyen grupları oluşturuyor Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları, bir kurumun içinde birbiri ile etkileşim ve gelişim sağlayan, ortak hedeflerde buluşan iki departman. İnsan Kaynakları, çalışanların gelişimini sağlayarak, kendilerine ve kuruluşa fayda sağlamaları için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Tam da bu noktada, Halkla İlişkiler, kurum içi iletişimi yerleştirerek, bunu…