Stratejik İletişim ve Paydaş İlişki Yönetimi

İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimine Stratejik Yaklaşım
Lidere / Yöneticiye Özel
1e1 Çalışma Programı

Hedefimiz;
Bireysel ve Kurumsal bazda ve Paydaşlarının nezdinde;
İTİBARI GÜÇLÜ LİDERLERİN ve İTİBARI YÜKSEK GELECEĞİN KURULUŞLARININ
sayısını artırmak.

Kuruluşların başarısında ve geleceğinde, Liderlerin ve Yöneticilerin İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi’ne stratejik yaklaşımları ve yetkinlikleri büyük önem taşıyor.
Yönetim bilimi olan STRATEJİK İLETİŞİM ve PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ alanında, Liderin ve Yöneticilerin bildiklerini güncelliyor ve yeni bilgileri paylaşıyoruz.

Danışman
Fügen Toksü

www.fugentoksu.com

Programın Hedef Kitlesi
Liderler
CEO’lar
Yönetim Kurulu Üyeleri
Aile Şirketi Üyeleri
Oda ve Dernek Başkanları
Siyasi Parti Temsilcileri
Kamu Yöneticileri
Kentleri Yönetenler
Genel Müdürler
Direktörler
Üst Düzey Yöneticiler
Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri
Yeni Nesil Yöneticiler
Yönetimin Her Kademesinde Görev Alanlar
Gelecek Hedefini Belirleyenler
Farklılaşmak İsteyenler

Yöntem
Lidere Özel 1e1 Çalışma Programı

Yönetimin Bir Fonksiyonu Olarak, İletişim Yönetimine Stratejik Bakış
Liderlik ve İletişim Yönetimi
Stratejik İletişim, İtibar Yönetimi Unsurları,
Kriz Yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi,
Medya İletişimi, Gündem Yönetimi İncelikleri
Paydaşları Farklılıklarına Göre Yönetmenin Sırları
Bilgi Güncellemesi ve Yeni Bilgilerin Paylaşımı
Stratejik Yol Haritası Oluşturma ve Uygulama Adımları İhtiyaç Taleplerinin Gündeme Alınması

Program içeriği
STRATEJİK İLETİŞİM ve PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Liderlik İletişimi
Liderin İtibar Yönetimi
Kurum Sözcülüğü
Kurumsal Kültür
Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal İtibar Yönetimi
Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Yönetimi
Sosyal Sorumluluk Yönetimi
Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi
Kamu İletişimi ve Lobi
Paydaş İletişimi
Kurum İçi İletişim
Medya İletişimi
Gündem Yönetimi
Etkinlik Yönetimi
Pazarlama İletişimi
İletişim Kanalları ve Kurumsal Yayınlar
Dijital İletişim
İşveren Markası
Kurumsal İletişim

İletişim
fugen@fugentoksu.com
fugen@toksuvechase.com