Marka Şehir

Şehirlerin markalaşması, ekonomik, sosyal ve toplumsal değer yaratabilmesi için çok önem taşımaktadır.
Şehir Markalaşmasının yönetim süreci, tüm iletişim disiplinlerini içerecek şekilde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Markalaşmanın yarattığı etki, şehre ekonomik değer katacak ve farklılık kazandıracaktır.