Geleceğin iletişimi, internet teknolojilerinde…

Yeni teknolojiler, yeni araçları ortaya çıkardı. Yeni iletişim araçları, kuruluşlara farklı açılımlar yarattı.

WEB2.0 İletişime Nasıl Yansıdı?

  1. Web Siteleri: Bilgi akışı artık tek bir kanaldan yapılıyor. Her yaş ve eğitim düzeyi için yönetilmesi gereken çift yönlü bir iletişim alanı.
  2. Yeni Medya: İnternet medyası artık geleceğin medyası.
  3. Sosyal Ağlar: İletişim stratejisini takip eden Facebook, Linkdien, Twitter gibi toplamda yirmiye yakın platformlarla kendi sosyal ağınızı yaratabilirsiniz.
  4. Video Paylaşım Siteleri : Video paylaşımları önemli bir bilgi akışı sağlıyor.
  5. E-mail: Çift yönlü bilgi akışını sağlayan iletişim aracı.

Çağdaş teknolojilerin halkla ilişkiler yönetimini, iletişim yöntem ve kanallarını değiştirdiğini araştırmalar söylüyor. 37 ülkeden 1.500 profesyonelin hazırladığı The European Communication Monitor raporuna göre, 2015’de geleneksel basın ve medya ilişkilerinin %24.5 değer kaybetmesi, online iletişimin %16.8, online medya’nın %26 önem kazanması bekleniyormuş. Aslında bu bizim tahminimizden veya beklentimizden farklı bir sonuç değil.

Teknolojinin getirdiği yeni kanallar, halkla ilişkiler yöneticileri için yaratıcı fırsatları getirdiği gibi bir o kadar da yönetilmesi gereken alanları, yeni görevleri ve sorumlulukları getiriyor.

Çağdaş halkla ilişkiler teknolojilerinin kullanımı, etkili bir iletişim için zorunludur.

Bütün bu özetlerden sonra kültürler arası iletişime döndüğümüzde, geleceğin iletişim kanallarının internet teknolojilerinde olduğunu biliyoruz.

–          Genç nüfusun artması

–          Gazete, kitap vs. kaynakların okunma oranının her geçen gün düşmesi

–          En çok zamanın internet üzerinde geçiriliyor olması

Bu nedenle,

–          Farklı kitlelerin

–          Farklı kültürlerin

–          Farklı geleneklerin

ancak internet teknolojilerinin yarattığı imkanlar ve kanallar ile buluşabilmesine imkan sağlıyor.

Ortak hedeflerle kitleler, farklı ortamlarda buluşturularak bilgi zenginliği ve bilgi akışı ile uyum ve ortak yaşam oluşturulabilir.

On yıl önce online iletişim websitesiydi, bugün sosyal medya, Ipad, video paylaşımları, yarın digital yayınlarla çok daha etkili olacak.

Aslında, Teknoloji bize yeni iletişim kanallarını çoktan hazırladı bile, henüz bilmiyoruz, ama eminim hızla uyum sağlayacağız.

Bir Cevap Yazın